Excursies

Wilt u een leuke excursie voor een groep mensen?

Lees meer en druk op onderstaande link.

>> Lees meer >>

Als kind, opgegroeid in West-Friesland, was ik al gefascineerd door de natuur. 

Vogels waren overal aanwezig en hadden mijn  bijzondere belangstelling.

Eigenlijk vooral de nesten want ik spaarde eieren........

Opvallend aanwezig waren toen de weidevogels zoals kievit, grutto, tureluur, eenden en leeuwerikken.

Sommige soorten zijn sindsdien (sterk) afgenomen, anderen zijn juist daarvoor in de plaats gekomen.

Denk aan de talrijke ganzen die we momenteel zien of roofvogels die er toen niet waren.

Het landschap is sterk veranderd. Waar het vroeger wijds en open was, zien we nu een parkachtig landschap.

En deze veranderingen werken door in de natuur dus ook in de vogels om ons heen.

Door natuurbouw en vriendelijker beheer zien we nieuwe soorten verschijnen.

Al deze veranderingen hebben gevolgen voor flora en fauna.   

Mijn kennis en enthousiasme  wil ik graag met u delen.

 

 

 

 

Natuur presentatie

Een interessante presentatie over de natuur van Westfriesland en Noord-Holland?
Marco van der Lee heeft prachtige fotopresentaties over meerdere onderwerpen

>> Lees meer >>